Helhetsansvar

Erfarenhet

Övervakning & Licenstilldelning

Inga inlåsningar

Få ut det bästa av Office 365

Retune löser dina utmaningar inom Office 365. Vi reder ut frågor som: Hur Office 365 ska underhållas och administreras. Vilka delar och licensmodeller som bäst passar er verksamhet. Hur ni kan integrera er lokala IT i molntjänsten. Och vad ni gör när tjänsterna inte fungerar. Få ut det bästa ur Office 365 nu.

Helhetsansvar

Retune tar ett helhetsansvar för samtliga delar inom Office365. Från licenser till konton och underhåll av dessa. Inom avtalade områden får du personligt användarstöd samt support.

Lång erfarenhet

Retune har lång erfarenhet av Office 365 och integrationer. Du får tillgång till en dedikerad teknisk resurs som ansvarar för drift, rutiner, dokumentation samt rapportering.

Kundunik övervakning 24/7

En option till tjänsten är övervakning 24/7 av federationer samt synkroniseringstjänster.

Dynamisk licenstilldelning

Retune tillhandahåller dynamisk licenstilldelning som option. Det automatiserar användandet av licenser och innebär att du får  full kontroll över hur många licenser som tilldelats nya och existerande användare. Och vilka som är lediga respektive används.

Ingen inlåsning

Efter avtalstid väljer du själv hur ni vill förvalta er Office365-prenumeration framgent. Retune tillämpar ingen inlåsningseffekt, vilket skiljer sig från erbjudanden hos andra hosting-leverantörer.

Farzad Aghazadeh

Farzad Aghazadeh

Försäljningschef/Head of Sales

Tel: 0709 12 66 11
E-post: farzad.aghazadeh@retune.se

Elise von Alexy

Elise von Alexy

Sales Representative

Tel: 0709 12 66 30
E-post: elise.vonalexy@retune.se

Du du går väl inte miste om vårt nyhetsbrev?

Ute på hal is? Ta hjälp av experter