Lotta Pihlgren

 Lotta Pihlgren
 lotta.pihlgren@retune.se
Lotta har en gedigen bakgrund inom projektledning som exempelvis migreringar, flytt till molnet eller införandeprojekt. Idag jobbar hon som senior projektledare på Retune och ansvarar för en mängd olika projekt för våra kunder.

Andra inlägg som Lotta Pihlgren har skrivit