JÄRNTORGET

KUNDCASE

Det här är Järntorget

Järntorget är idag en framstående bostadsutvecklare i Stockholm och Uppsala med cirka 70 medarbetare. Med 26 års erfarenhet inom bostadsutveckling bygger och utvecklar Järntorget cirka 400 bostäder årligen. Verksamheten präglas till stor del av lönsamhet i kombination med ett starkt kostnadsfokus vilket lagt en grund till en god finansiell stabilitet.

Utmaning

En oenhetlig och överdimensionerad it-miljö som resulterade i onödigt höga kostnader gentemot den kapacitet som företaget hade.

Lösningen

Sätta upp en ny it-miljö från grunden och därefter lämna över ansvar och övervakning av servrar och tjänster till en extern part.

Resultat

Skapade en enhetlig it-miljö som höjde medarbetarnas digitala kompetens och därmed spara tid för viktigare saker.

Utmaningen

Målsättning

Järntorget hade inte en särskilt stor intern it-avdelning utan var istället beroende av externa konsulter. Detta var, innan Retune kom in bilden, ett stort problem för bolaget då de har haft svårt med att hitta tillförlitliga konsulter som arbetat på ett effektivt och professionellt sätt. Istället var Järntorgets it-miljö väldigt överdimensionerad och av den anledningen blev det väldigt kostsamt för den lilla kapacitet som företaget hade. Samtliga medarbetare använde sig dessutom av olika enheter, vilket skapade svårigheter både för teknik och för effektivt samarbete.

"Vår it-miljö var överdimensionerad och av den anledningen blev det väldigt kostsamt."

Lösningen

Vad vi gjorde

Målet för Järntorget var att i en högre grad tillgängliggöra it för medarbetarna samt öka kunskapen hos dem i den mjukvara som användes. För att lyckas med detta valde bolaget att ta hjälp. Valet föll på Retune på grund av deras höga professionalitet gällande molntjänster i samband med dess stora förtroende hos Microsoft. Även det faktum att Retune har några av de bästa konsulterna i branschen var en starkt bidragande orsak till Järntorgets val. Retune började ta ansvar för hela Järntorgets övervakning och managering gällande servrar och tjänster. Och för att skapa en mer homogen it-miljö centraliserades medarbetarna kring Office 365 och tjänsten Server Management från Retune införskaffades.

"Mitt mål var att göra it mer tillgängligt för verksamheten."

"Retune har den vassaste kompetensen i branschen, både kunskapsmässigt och socialt."

Martin Palmér, it-chef på Järntorget

Resultatet

Hur vi löste det

Att använda en partner som tog över ansvaret för managering och övervakning av servrar och tjänster har resulterat i optimerade kostnader för företaget. It-miljön sattes upp från grunden vilket också gjorde att it-miljön blev helt centraliserad och rullar som den ska. Nu kan de istället fokusera på rätt saker, medan Retune ser till att det fungerar och sköter den dagliga it-driften för hela verksamheten.

"Retune är det enda företaget som jag rekommenderar."

Låt oss samarbeta

Vi älskar att hjälpa våra kunder lyckas med sin it! Vill du prata mer om hur vi kan skapa en flexibel, modern och kostnadseffektiv it-miljö för dina medarbetare? Hör av dig i formuläret, så snackar vi mer!PÅVÄG TILL MOLNET?

Vi på Retune har sedan start genomfört många lyckade migreringar åt våra kunder. Oavsett behov eller utmaningar, kan vi stå bakom er under hela eller delar av flytten. Du bestämmer. Vi hjälper till.

Vill ni se över era möjligheter att gå till molnet? Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så får du prata med en av våra experter inom cloud för att se vad vi kan göra tillsammans. Helt förutsättningslöst såklart.

Boka din molnanalys här

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099uc627f0c5291d49608e971de1f5eb2ed4-frame" width="100%" height="500"]

HÄMTA GUIDE

SÅ MAXIMERAR DU NYTTJANDEGRADEN I MOLNET

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u8b97e644dd114aa480705d959c1fe2a5-frame" width="100%" height="400"]

SE WEBINAR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DE NYA CSP-REGLERNA

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u9b6e659f1efd408e8b189c11a348cf91-frame" width="100%" height="400"]

HÄMTA GUIDE

13 FRÅGOR SOM UTVÄRDERAR ER DIGITALA ARBETSPLATS

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u81123f0a8d5a4cb3b2c984d21e125475-frame" width="100%" height="400"]

HÄMTA WHITEPAPER

7 SANNINGAR OM KLIENTDATORSKYDD

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u81123f0a8d5a4cb3b2c984d21e125475-frame" width="100%" height="400"]