ARKITEKTKOPIA

KUNDCASE

Det här är Arkitektkopia

Arkitektkopia är ett ledande bolag inom grafik, tryck och digital kommunikation i snart 70 år. Sedan starten 1951 så har bolaget gjort en stor resa genom förvärv och etablering över hela Sverige.

Utmaning

Få en stabil plattform så att alla användare kan arbeta problemfritt och framgångsrikt.

Lösningen

Outsourca grundplattformen för att kunna fokusera på rätt saker.

Resultat

Nyanställda kan snabbt komma igång med sitt arbete i klienterna och affärssystemet är uppe och rullar.

"Retune har verkligen hjälpt oss i resan att bli en modern och verksamhetsinriktad it-avdelning."

Martin Ölmsjö, it-driftansvarig på Arkitektkopia

Utmaningen

Målsättning

För ett par år sedan drev Arkitektkopia sin Servicedesk internt. Det fanns varken processer eller rutiner för när ett ärende kom in. Det fanns heller inte tillräckligt med personal på plats, vilket gjorde att tiden blev knapp att lösa problemen på riktigt. Alla kontor runtom i Sverige hade olika it-miljöer och klienter vilket också ställde till problem. Det fanns ingen homogen it-miljö. Allt det här skapade en ond cirkel för Arkitektkopia. It-avdelningen stannade i utvecklingen, supportärenden ramlade in oavbrutet och de blev konstant avbrutna. Tiden blev knapp. Det uppstod en livsfarlig situation för hela verksamheten och det blev därför aktuellt att ta hjälp externt.

"Den dagliga utvecklingen stannade upp eftersom vi fokuserade på fel saker."

Lösningen

Vad vi gjorde

It-avdelningen blev tungt belastad och därmed en börda för hela verksamheten. Supportkostnaderna ökade och tiden blev knapp för att faktiskt fokusera på verksamhetsnytta och automatisering. Även it-miljöerna skiljde sig från varandra på de olika kontoren, vilket gjorde att även det skapade problem. Arkitektkopia tog därför beslutet att outsourca sin klienthantering och Servicedesk för att ge it-avdelningen de bästa förutsättningarna att kunna fokusera på verksamhetsnytta istället för att släcka bränder. Valet föll på Retune eftersom de tog problemen på allvar och ville göra förändring snabbt.

"Retune lyssnade på våra behov och ville möjliggöra för mig att lyckas med mina mål, inte med sina egna."

Resultatet

Hur vi löste det

Genom att lägga över klientplattformen och Servicedesk på Retune har gjort att tid har sparats för alla användare, supportkostnaderna har minskat avsevärt samt att Arkitektkopia nu kan fokusera på att vara mer lönsam för verksamheten. Att uppfinna hjulet på varenda kund är inte hållbart, nu får it-avdelningen tiden att vara hjälten för att möjliggöra detta istället för att släcka bränder. Nu kan it-avdelningen vara ett stöd för affären. Retunes insats har gjort att allting lirar som det ska, att medarbetarnas upplevelse av it är problemfri, och att det är ordning och reda på alla de ärenden som kommer in. Retune har möjlighet att avsätta tiden för att lösa problemen som tidigare it fått göra work arounds. Nu kan användarna fokusera på rätt saker.

"Samarbetet med Retune är guld värt då de alltid möter våra behov eller mål med nya lösningar."

Jobba med oss

Vill du prata mer om hur ni kan skapa en effektiv och modern it-infrastruktur för dina medarbetare? Hör av dig! Vi pratar gärna mer om hur vi kan samarbeta.



HÄMTA GUIDE

SÅ MAXIMERAR DU NYTTJANDEGRADEN I MOLNET

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u8b97e644dd114aa480705d959c1fe2a5-frame" width="100%" height="400"]

SE WEBINAR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DE NYA CSP-REGLERNA

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u9b6e659f1efd408e8b189c11a348cf91-frame" width="100%" height="400"]

HÄMTA GUIDE

13 FRÅGOR SOM UTVÄRDERAR ER DIGITALA ARBETSPLATS

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u81123f0a8d5a4cb3b2c984d21e125475-frame" width="100%" height="400"]

HÄMTA WHITEPAPER

7 SANNINGAR OM KLIENTDATORSKYDD

[advanced_iframe src="https://pages.upsales.com/9099u81123f0a8d5a4cb3b2c984d21e125475-frame" width="100%" height="400"]