Kundcase

Komplexa IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav

Retune AB hjälper dagligen företag och organisationer som har från hundratalet, till flera tusen anställda. Våra kunder karakteriseras av att vara ägare till komplexa IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav. De har ofta utmanande och framgångsrika affärsidéer med höga krav på kunnande och professionalism i kombination med snabbhet och beprövade lösningar.