Retune Cyber Security och Covr Security stärker samarbetet

Retune Cyber Security AB och Covr Security AB meddelar nu att de stärkt sitt samarbete för att möta de ständigt ökande hoten inom bank- och finanssektorn. Detta partnerskap är en strategisk satsning för att fortsätta erbjuda högkvalitativa säkerhetslösningar till sina kunder.