Sara Anderland ansluter till ReUnify Group och blir VD för det specialiserade IT upphandling och IT inköps bolaget Retune BuyIT.

ReUnify Group, en ledande aktör inom IT och Telekom, lanserade innan sommaren Retune BuyIT. Ett nytt konsultbolag som kommer att specialisera sig på att tillhandahålla högkvalitativ rådgivning och expertis inom IT upphandling och IT inköp. Retune BuyIT är nästa steg i gruppens expansiva tillväxtstrategi för att erbjuda ett komplett utbud av lösningar till sina kunder. […]